نوآوران امین
1399/08/12
16:37
رایان سایپا(#ولساپا4 #تابعه #ولساپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت رایان سایپا) ✅ افز...

رایان سایپا(#ولساپا۴ #تابعه #ولساپا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت رایان سایپا)✅ افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۶,۹۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۶۳,۸۵۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۴ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۰۴۶۱۰۰۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0