کدال۳۶۰
1401/03/23
10:24
#وبرق اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زن...

#وبرق


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین▪️ شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۵٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۸ ریال سود محقق کرده است.▪️ «وبرق» با سرمایه ثبت شده ۳۵۱,۷۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۲۲۶ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۲۵:۱۱ (۸۹۵۴۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0