کدال۳۶۰
1399/09/30
17:09
#فمراد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام شرکت آلومتک- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت آلومراد شرح رویداد: فر...

#فمراد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری سهام شرکت آلومتک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت آلومرادشرح رویداد:


فروش تعداد ۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت آلومتک متعلق به شرکت آلومراد
۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۷:۰۹:۴۹ (۷۰۴۲۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0