بورس۲۴
1400/12/28
08:20
درآمد ۵۰ میلیارد تومانی «دفرا» در ماه آخر سال

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعتی آما مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۸۷۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

درآمد 50 میلیارد تومانی «دفرا» در ماه آخر سال

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی آما مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۸۷۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. درآمد فروش اسفند ماه ۱۱۰ میلیارد تومان بود.


دغ
انتهای خبر

0
0