چارت های رامین جعفری
1399/11/26
23:20
#شستا به ابر کلفتی برخورد کرده میگم این چرا شل میزنه باید بالای 2500 تثبیت کنه تا سبک بشه

#شستا به ابر کلفتی برخورد کرده میگم این چرا شل میزنه باید بالای ۲۵۰۰ تثبیت کنه تا سبک بشه



انتهای خبر

0
0