بورسینه
1399/11/14
13:13
📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/افزایش حدود ۵۰درصدی خروج پول حقیقی #حقیقی_حقوقی

📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/افزایش حدود ۵۰درصدی خروج پول حقیقی


#حقیقی_حقوقی
انتهای خبر

0
0