بیدار بورس
1401/05/31
10:14
🔴مقاصد مهم تاثیرگذار در صادرات و واردات چین و ترکیه بیشترین مقاصد صادراتی ایران 20 کشور با ارزش 12.6 میلیاردد دلاری صادرات ایران به آنها و مشار...

🔴مقاصد مهم تاثیرگذار در صادرات و وارداتچین و ترکیه بیشترین مقاصد صادراتی ایران۲۰ کشور با ارزش ۱۲.۶ میلیاردد دلاری صادرات ایران به آنها و مشارکت ۲۸ واحددرصدی این مقاصد در رشد صادرات


۲۰ کشور با ارزش ۳.۹ میلیارد دلاری صادرات ایران به آنها و مشارکت منفی ۸.۳ واحددرصدی این مقاصد در رشد صادرات


➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0