کافه بورس
1399/09/23
14:23
#سصفها ۲۸۰۰۰ تومانی فرصت ورود خوبی داد امروز . تشکر از برخی حقوقیها که در ۲۲ هزار تومان در صف فروش و در موج C قدرتمند ......مرسی که هستید 🌺🌺🌺🌺🌺🌺

#سصفها ۲۸۰۰۰ تومانی فرصت ورود خوبی داد امروز . تشکر از برخی حقوقیها که در ۲۲ هزار تومان در صف فروش و در موج C قدرتمند ......مرسی که هستید 🌺🌺🌺🌺🌺🌺


انتهای خبر

0
0