کدال۳۶۰
1399/10/29
12:15
#غپینو اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی پارس مینو ▪️ شرکت صنعتی پارس مینو د...

#غپینو


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت صنعتی پارس مینو
▪️ شرکت صنعتی پارس مینو در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۱۹۴ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته است▪️ «غپینو» با سرمایه ثبت شده ۶,۶۲۲,۴۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۲۸۳,۱۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۲:۱۴:۵۲ (۷۱۲۰۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0