آواتحلیل
1399/08/21
11:39
#فخاس #بورس_کالا 10032 تن سبد میلگرد 14 تا 28 با قیمت 11056 تومان عرضه و 726 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخاس


#بورس_کالا


۱۰۰۳۲ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ با قیمت ۱۱۰۵۶ تومان عرضه و ۷۲۶ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0