نوآوران امین
1401/02/01
17:31
سیمان خاش (#سخاش) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۴۴.۰۱) درصدی فر...

سیمان خاش (#سخاش)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۴۴.۰۱) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۹.۲۳ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۷۹.۲۳ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0