اقتصاد نیوز
1399/08/13
09:52
🔴زنان خانه دار چگونه خود را بیمه کنند؟ محمود علی بخشی رئیس اداره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی: ▫️زنان خانه دا...

🔴زنان خانه دار چگونه خود را بیمه کنند؟محمود علی بخشی رییس اداره بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی:


▫️زنان خانه دار در حد فاصل سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.▫️تا کنون ۳۷۰ هزار نفر از زنان خانه دار تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند.▫️در سال جاری با توجه به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای مدل اول یعنی نرخ پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ۱۲ درصد، مبلغ ماهانه ۲۳۰ هزار تومان، برای مدل دوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد، مبلغ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان و برای مدل سوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصد، مبلغ ماهانه ۳۴۳ هزار تومان پرداخت می کنند.▫️خبر کامل را در #اقتصادنیوز بخوانید👇


https://bit.ly/۳۴PGLlh@Eghtesadnews_comانتهای خبر

0
0