کانال کدال
1399/08/18
18:20
📊 نماد : خکمک 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ فروش- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 🏭 شرکت: کارخانجات کم...

📊 نماد : خکمک📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ فروش- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ فروش- گروه ب📋شرح رویداد: تعدیل نرخ قطعات فروخته شده به شرکت سازه گستر
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#خکمک #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۵:۴۷:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0