مهدی میرزایی
1399/08/16
23:39
طی ساعات آینده نتیجه انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد و فعلا جو بایدن پیشتاز است. با پیروزی هرکدام، تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نمیشود، زیرا ت...

طی ساعات آینده نتیجه انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد و فعلا جو بایدن پیشتاز است. با پیروزی هرکدام، تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد نمیشود، زیرا ترامپ و بایدن تنها رویکردهای سیاسی متفاوتی با ایران دارند، یکی به دنبال فشار حداکثری و دیگری به دنبال مهار حداکثری!


با پیروزی بایدن تنها روزنه مذاکرات سیاسی باز میشود که آن هم به نظر به دولت بعدی در ایران کشیده خواهد شد. پس عملا گشایش کوتاه مدتی رخ نخواهد داد، اما حباب روانی پیروزی ترامپ بر بازارهای غیر از بورس خواهد ترکید و افزایش عرضه و رکود بر این بازارها ممکن است حاکم شود، اما بورس پیشتر با افت اخیرش، پیروزی بایدن را پیشخور کرده و سهامداران نبایستی نگران نباشند. محتکرین، موج سواران تحریم و دلالان بی اخلاق بایستی نگران باشند! اکنون با رکود بازارهای موازی، سرمایه ها میتواند به بازار سهام کوچ کند. این یک فرصت تاریخی برای دولت است تا با حمایت از بازار سهام، دوباره بتواند نقدینگی جامعه را جذب این بازار کند.



انتهای خبر

0
0