مهدی راد
1399/09/05
09:52
سفارشات خرید در تابلوی #سهرمز رو با سفارشات فروش مقایسه کنید. حجم ها بیش از ده برابر هست ولی نمیخوان سهم وارد جو مثبت و رنج کشی بشه ... جمع آوری بی...

سفارشات خرید در تابلوی #سهرمز رو با سفارشات فروش مقایسه کنید. حجم ها بیش از ده برابر هست ولی نمیخوان سهم وارد جو مثبت و رنج کشی بشه ... جمع آوری بی سروصدا
انتهای خبر

0
0