بتاسهم
1401/02/19
12:50
#لبوتان جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سهروردي شمالي خيابان هويزه شرقي خيا...

#لبوتان جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سهروردی شمالی خیابان هویزه شرقی خیابان سهند پلاک ۳۶ برگزار میگردد


ب– دستور جلسه :


تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایهانتهای خبر

0
0