تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/12
20:24
#گزارش_زمستان در یک بررسی ابتدایی نمادهای فخوز فولاد شپديس فسپا فباهنر هرمز فاسمين فنورد كيميا فروس فسبزوار فملي فزرين پارس خراسان شغدير كاوه كرما...

#گزارش_زمستاندر یک بررسی ابتدایی نمادهای فخوز فولاد شپدیس فسپا فباهنر هرمز فاسمین فنورد کیمیا فروس فسبزوار فملی فزرین پارس خراسان شغدیر کاوه کرماشا شبصیر شاراک فجر بوعلی شگویا شیراز شخارک فتوسا فولاژ کچاد نوری ارفع فنوال جم آریا کنور کمنگنز زاگرس فگستر فزر ... بررسی شده اند.جمع درآمد این شرکت ها طی چهار فصل سال اخیر به ترتیب ۱۵۵همت، ۱۷۵همت، ۲۰۰همت و ۲۲۳همت بوده که روند صعودی را نشان می دهد و درآمد زمستان یک رکورد است.همچنین درآمد زمستان سال گذشته ۱۶۰همت بوده لذا حدود ۴۰درصد رشد درآمد زمستان به زمستان را شاهد هستیم.متوسط حاشیه سود این شرکت ها در زمستان سال قبل ۴۳درصد، در کل سال ۹۹ نیز ۴۴درصد بوده است. در سه فصل سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۴درصد، ۴۳درصد و ۳۷درصد می باشد اما برای زمستان حاشیه سود ۳۹درصد انتظار می رود.جمع سود خالص در زمستان سال ۹۹ به ۷۸همت رسید و در کل آن سال نیز ۱۹۵همت بود.برای سه فصل اخیر به ترتیب ۶۱.۳همت، ۸۱.۲همت و ۷۴.۲همت سود خالص ثبت شده و برای زمستان بالغ بر ۱۰۰همت سود خالص برآورد می شود. بخشی ازین رشد ناشی از شناسایی سود سرمایه گذاری در فصل زمستان است.به احتمال قوی پایین ترین p.e fw آمدن گزارش زمستان به #فخوز #فولاد #شپدیس #فسپا #فباهنر #هرمز #فاسمین اختصاص دارد که کمتر از ۵ واحد هستند.بیشترین بهبود p.e ttm با آمدن گزارش زمستان نسبت به پاییز (عدد P.e در سایت TSETMC) در نماد #فاسمین #کرماشا #شیراز #شپدیس #فباهنر #پارس #فزرین #فملی #فخوز صورت خواهد گرفت که این ۱۰نماد از p.e ttm فعلی که ۷.۳ است به ۵.۶ می رسند.

انتهای خبر

0
0