سهم گلچین
1400/07/03
07:54
سوئد به دنبال گسترش روابط با ایران وزیر خارجه سوئد در دیدار با امیرعبداللهیان با اشاره به سابقه ۴۰۰ ساله روابط بین دو کشور گفت به دنبال گسترش روابط...

سوئد به دنبال گسترش روابط با ایران


وزیر خارجه سوئد در دیدار با امیرعبداللهیان با اشاره به سابقه ۴۰۰ ساله روابط بین دو کشور گفت به دنبال گسترش روابط با ایران است و پیشنهاد داد که کمیته سیاسی مشترک دو کشور بزودی در تهران تشکیل جلسه دهد.انتهای خبر

0
0