کانال کدال
1400/09/03
12:56
📊نماد: غشهد 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 🏭شرکت: شهد ايران 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غشهد ...

📊نماد: غشهد📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰🏭شرکت: شهد ایران📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#غشهد #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0