کانال کدال
1399/10/08
08:07
📊 نماد : کرمان 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 (اصلاحیه) 🏭 شرکت: سرمایه گ...

📊 نماد : کرمان📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (اصلاحیه)🏭 شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان✅ دلایل اصلاح:پیرو نامه اداره محترم نظارت بر ناشران گروه صنعتی و خدماتی در خصوص اصلاح برخی موارد مندرج در اطلاعیه پیشین🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت‌های مالی شرکت و گزارش فعالیت هییت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .💵 سود نقدی هر سهم: ۱۲۸ ریال💰 سود خالص شرکت: ۱,۳۳۹,۶۶۳ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۱,۳۱۳,۴۳۲ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۲۵۴۶ ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۱,۱۱۰,۳۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: ا رقام نگر آریا📰 روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کرمان #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰۱:۵۹:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0