کانال کدال
1399/10/04
07:57
📊 نماد : وپترو 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( ساير اطلاعات بااهميت - خسارت تاخیر تادیه دادرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی- گروه ب) منتهی به سال ما...

📊 نماد : وپترو📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( سایر اطلاعات بااهمیت - خسارت تاخیر تادیه دادرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی- گروه ب ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - خسارت تاخیر تادیه دادرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی- گروه ب📜 شرح رویداد: اعلام نظر هیات کارشناسی سه نفره حداقل به مبغ ۳.۳۳۵ میلیارد ریال و حداکثر ۴.۶۹۲ میلیارد ریال می باشد.لازم به ذکر است ذخیره مربوط به بدهی فوق الذکر در دفاتر این شرکت به مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. بدیهی است این شرکت مراتب اعتراض خود را به نظریات کارشناسی مزبور اعلام خواهد نمود.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وپترو #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۸:۵۸:۵۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0