بولتن اقتصادی
1399/11/06
14:52
امضای پیش نویس توافق بین ایران و عراق برای احداث راه آهن بین شلمچه و بصره ▫️عباس خطیبی ، معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حم...

امضای پیش نویس توافق بین ایران و عراق برای احداث راه آهن بین شلمچه و بصره▫️عباس خطیبی ، معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران اعلام کرد که پیش نویسی برای پروژه احداث خط آهن بین شلمچه در جنوب غرب ایران و بصره در جنوب عراق امضا شده است.

انتهای خبر

0
0