کارگزاری آبان
1401/06/02
16:00
#شگویا ثبات فروش شگویا در مرداد ماه شرکت پتروشیمی تندگویان در مرداد ماه مبلغ 19,420 میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با مبلغ فروش تیر ماه...

#شگویا


ثبات فروش شگویا در مرداد ماه


شرکت پتروشیمی تندگویان در مرداد ماه مبلغ ۱۹,۴۲۰ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با مبلغ فروش تیر ماه ۱ درصد افت را تجربه نموده است. اما نسبت به میانگین مبلغ فروش ۴ ماه گذشته ۳ درصد رشد داشته است.


رشد مقدار و نرخ فروش گرید بطری نسبت به ماه گذشته به میزان ۹ و ۱۰ درصد بوده اما نتوانسته کاهش مقدار فروش گرید الیاف را جبران کند و منجر به کاهش اندک مبلغ فروش مرداد نسبت به تیر ماه شده است. لازم به توضیح است میزان تولید شرکت ۵ درصد نسبت به ماه گذشته رشد را تجربه نموده و حدود ۱۰ هزار تن گرید الیاف به صورت موجودی باقیمانده که در ماه های آینده شگویا میتواند این موجودی را به فروش رساند.


نرخ فروش گرید بطری نسبت به ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش نموده است. تغییر محسوسی در نرخ فروش محصولات دیگر دیده نمیشود.انتهای خبر

0
0