کدال۳۶۰
1399/09/04
14:00
#غگرجی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 233,174 میلیون ریال ا...

#غگرجی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت بیسکویت گرجی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲۳۳,۱۷۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ افزایش داشته است.▪️«غگرجی» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۶۶۵,۵۹۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۱۴:۰۰:۰۳ (۶۹۶۹۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0