بورس۲۴
1399/08/25
00:00
مجمع «وثنو» چقدر سود تقسیم کرد؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین امروز برگزار شد.

انتهای خبر

0
0