حامیان بورس ایران
1399/09/02
22:31
احیای #برجام لورا روزن از شبکه المانیتور به نقل از مقام سابق دولت اوباما مدعی شده که موضع جو بایدن در خصوص برجام مشخص است؛ اگر ایران تعهدات برجامی...

احیای #برجاملورا روزن از شبکه المانیتور به نقل از مقام سابق دولت اوباما مدعی شده که موضع جو بایدن در خصوص برجام مشخص است؛ اگر ایران تعهدات برجامی خود را کامل اجرا کند، بایدن هم بدون هیچگونه شرطی به #برجام باز خواهد گشت. کریس کونز پیشنهاد داده این دو موضوع باید همزمان اجرا شود.انتهای خبر

0
0