کارگزاری آبان
1399/11/15
10:01
📈محصولات شیمیایی نیز با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#پترول, #فارس, #تاپيكو, #شگويا, #نوري, #شاروم, #شلرد و #شفارس منفی و متعادل اند.#شيران, #شكلر...

📈محصولات شیمیایی نیز با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#پترول, #فارس, #تاپیکو, #شگویا, #نوری, #شاروم, #شلرد و #شفارس منفی و متعادل اند.#شیران, #شکلر, #شپارس و #زنجان پر عرضه های گروه اند.#شلعاب با افزایش تقاضا معامله می شود.


انتهای خبر

0
0