پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
13:21
♦️قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران 🔹قیمت خرید دلار آمریکا: 21,400 تومان (-,100) 🔹قیمت فروش دلار آمریکا: 22,000 تومان (-,100) 🔹قی...

♦️قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران🔹قیمت خرید دلار آمریکا: ۲۱,۴۰۰ تومان (-,۱۰۰)


🔹قیمت فروش دلار آمریکا: ۲۲,۰۰۰ تومان (-,۱۰۰)
🔹قیمت خرید یورو: ۲۶,۰۰۰ تومان (-,۱۰۰)


🔹قیمت فروش یورو: ۲۶,۶۰۰ تومان (-,۱۰۰)🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0