سلامت بورس
1399/08/11
09:18
✅غویتا برای غویتا نکته مهمتر رشد تناژ تولید بوده که در مهر ماه رشد کرده و تولید را فراتر برده قبلا تولید در مرز 2000 تن بوده در حالی که مهر ماه 30...

✅غویتابرای غویتا نکته مهمتر رشد تناژ تولید بوده که در مهر ماه رشد کرده و تولید را فراتر برده


قبلا تولید در مرز ۲۰۰۰ تن بوده در حالی که مهر ماه ۳۰۰۰ تن تولید بیسکوییت داشته است


اثرات فعال شدن فاز ۲ ویتانا مشهود است....🆔انتهای خبر

0
0