بورس۲۴
1401/02/25
08:30
شناسایی سود سهام در زیر مجموعه «گنگین»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان از فروش سهام در شرکت زیر مجموعه خود خبر داد.

شناسایی سود سهام در زیر مجموعه «گنگین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان اعلام نمود شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری اقدام به فروش تعداد ۳،۹۰۰،۰۰۰ سهم عادی و ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ ممتاز شرکت سینا سروش اریکه بر اساس ارزشگذاری انجام شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به ازای هر سهم عادی ۱۸.۶۵۹ ریال و هر سهم ممتاز ۸۵۸.۳۱۷ ریال، مجموعا به مبلغ ۱۳.۴۶۲.۵۱۵ میلیون ریال به شرکت فرتاک صنعت ققنوس و سهامداران آن شرکت (شرکتهای راه برج ایلیا، سازه دژ هورام، و ایده تجارت برسام) با بهای تمام شده ۲۰،۲۸۰ میلیون ریال و سود حاصل از فروش به مبلغ ۱۳.۴۴۲.۲۳۵ میلیون ریال نمود.

گنگین
انتهای خبر

0
0