بورس۲۴
1401/04/02
20:01
افزایش سرمایه«غاذر» اجرایی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر مجوز افزایش سرمایه ۴۱ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رساند.

افزایش سرمایه«غاذر» اجرایی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر مجوز افزایش سرمایه ۴۱ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رساند.


غاذر
انتهای خبر

0
0