همفکران
1399/08/18
09:02
#نبض_بازار 📈بازار طبق روال حاکم شده در این روزها در محدوده منفی و با شکل گیری صفوف فروش بروی نمادهای بزرگ و کوچک آغاز بکار کرد.

#نبض_بازار


📈بازار طبق روال حاکم شده در این روزها در محدوده منفی و با شکل گیری صفوف فروش بروی نمادهای بزرگ و کوچک آغاز بکار کرد.انتهای خبر

0
0