همفکران
1399/08/18
09:02
#نبض_بازار 📈بازار طبق روال حاکم شده در این روزها در محدوده منفی و با شکل گیری صفوف فروش بروی نمادهای بزرگ و کوچک آغاز بکار کرد.
#نبض_بازار
📈بازار طبق روال حاکم شده در این روزها در محدوده منفی و با شکل گیری صفوف فروش بروی نمادهای بزرگ و کوچک آغاز بکار کرد.

انتهای خبر

0
0