تکنیکال ثنایی
1399/08/21
15:44
#طلای گرم18عیار هفتگی(99/08/21) طبق آخرین تحلیلی که ارائه کرده بودم در مدت نچندان کوتاهی به هدف 14413284ریال رسید وحتی کمی هم فراتر رفت.حمایت ها 11...

#طلای گرم۱۸عیار هفتگی(۹۹/۰۸/۲۱)


طبق آخرین تحلیلی که ارایه کرده بودم در مدت نچندان کوتاهی به هدف ۱۴۴۱۳۲۸۴ریال رسید وحتی کمی هم فراتر رفت.حمایت ها ۱۱۷۸۶۰و۷۹۱۷۱۸۰خواهد بود که بنظر می رسد محدوده اول ۱۱۷۸۶۰توان جلوگیری از ریزش را دارد.روند کماکان صعودیست واهداف بعدی محدوده۲۲۰۰۰۰۰و۳۴۰۰۰۰۰معتبر هستند.


https://t.me/bours_trader_sanaeiانتهای خبر

0
0