نوآوران امین
1399/10/29
12:15
بورس کالای ایران(#بورس کالای ایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 82 درصدی درآمده...

بورس کالای ایران(#بورس کالای ایران)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۶۹,۶۱۴ میلیون ریال به مبلغ ۱,۷۶۵,۲۳۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۱ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۳۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0