نوآوران امین
1401/06/01
16:38
سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (#ساربیل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱...

سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (#ساربیل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰⭕️کاهش (۱۵.۳) درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۹۴.۲۳ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۸۴.۷ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0