کارگزاری آبان
1400/12/25
08:50
📊#بجهرم اطلاعیه 1400/12/25 *توسعه مولد نیروگاهی جهرم* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲...

📊#بجهرم


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵


*توسعه مولد نیروگاهی جهرم*


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


موضوع مزایده:برگزاری مزایده - فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان نیاوران کوچه مینا کوچه گرجستانی کوی بهزادی مجتمع مسکونی پارمیس پارک پلاک ۴


دلایل عدم حصول نتیجه:با توجه به اینکه تا پایان زمان مجاز ارسال اسناد مزایده (۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ) شرکت کننده ای نسبت به تکمیل مدارک و واریز سپرده شرکت در مزایده اقدام ننمود، لذا موضوع مزایده آپارتمان لغو گردید
انتهای خبر

0
0