بتاسهم
1401/04/01
15:49
#لبوتان در فروردین با فروش 2443 میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۳۳۶۲ و خرداد با پرش فروش 4123 میلیارد ریال فروش داشت 3ماهه 9929...

#لبوتان در فروردین با فروش ۲۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۳۳۶۲ و خرداد با پرش فروش ۴۱۲۳ میلیارد ریال فروش داشت ۳ماهه ۹۹۲۹ میلیارد ریال بوده است. مشابه سال قبل نیز ۷۹۱۵ میلیارد ریال بود .


انتهای خبر

0
0