سهم گلچین
1399/10/29
10:12
همچنان شاهد افزایش عرضه و قرار گرفتن عمده نمادهای بازار در کف قیمت روزانه هستیم. شاخص کل با افت نزدیک به ۳۲ هزار واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار وا...

همچنان شاهد افزایش عرضه و قرار گرفتن عمده نمادهای بازار در کف قیمت روزانه هستیم. شاخص کل با افت نزدیک به ۳۲ هزار واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد قرار گرفت.


انتهای خبر

0
0