کارگزاری آبان
1400/01/08
08:53
📈صف خرید رمپنا 17 میلیون سهم خپارس 37 میلیون سهم آسیا 10 میلیون سهم سیستم 8 میلیون سهم فایرا 8 میلیون سهم

📈صف خرید


رمپنا ۱۷ میلیون سهم


خپارس ۳۷ میلیون سهم


آسیا ۱۰ میلیون سهم


سیستم ۸ میلیون سهم


فایرا ۸ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0