کافه بورس
1399/08/18
11:40
#بورس کالا کاتد مس فملی امروز در بورس کالا به قیمت پایه و مشابه هفته گذشته معامله کرد

#بورس کالا


کاتد مس فملی امروز در بورس کالا به قیمت پایه و مشابه هفته گذشته معامله کردانتهای خبر

0
0