کدال۳۶۰
1401/03/01
19:15
#نیکی_مختلط صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت مشترک نیکی گستران ▪️ شرکت مشترک نیکی گستران در دوره 12 ماهه منتهی ب...

#نیکی_مختلط


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت مشترک نیکی گستران
▪️ شرکت مشترک نیکی گستران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «نیکی مختلط» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۰۴۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۹:۱۵:۰۱ (۸۸۵۷۰۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0