بولتن اقتصادی
1399/08/24
10:13
گروه 20 سازوکار کمک به کشورهای کم درآمد را تأیید کرد 🔹کشورهای عضو گروه بیست (G20) ضمیمه ای را برای طرح تعلیق بدهی کشورهای کم درآمد که اقتصاد آنها ...

گروه ۲۰ سازوکار کمک به کشورهای کم درآمد را تایید کرد🔹کشورهای عضو گروه بیست (G۲۰) ضمیمه ای را برای طرح تعلیق بدهی کشورهای کم درآمد که اقتصاد آنها به شدت از بحران کرونا آسیب دیده است، تصویب کردند.

انتهای خبر

0
0