بورس پلنر
1401/05/30
09:18
#زنگان، مطابق سناریوی موجی پیشین  از محدوده 36206 ریال مقارن با تراز 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده و به سمت مقاومت اس...

#زنگان ، مطابق سناریوی موجی پیشین از محدوده ۳۶۲۰۶ ریال مقارن با تراز ۰.۵ درصد فیبوناچی ریتریسمنت موج افزایشی جدیدی را آغاز نموده و به سمت مقاومت استاتیک و سقف قبلی در ارقام؛ ۵۳۰۳۷ - ۵۹۶۶۸ ریال جهت گرفته است،چنانچه این سطوح شکسته شود آنگاه میتواند (همراه با نوسانات حاشیه ای) تا اهداف بعدی در ۸۵۱۹۵ - ۱۳۵۹۱۲ رشد کند.۱۴۰۱/۵/۳۰@bourse_plannerانتهای خبر

0
0