نوآوران امین
1399/10/29
12:13
سرمایه گذاری معیار صنعت پارس(#ومعیار) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 0 درصدی درآمده...

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس(#ومعیار)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۷۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۳۲ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0