موج مثبت Positive Wave
1399/08/24
10:57
#اختصاصی تا این لحظه از بازار نزدیک به 130 میلیارد تومان، ورود پول حقیقی به بازار داشته ایم./کانال تحلیلی پارسیس

#اختصاصیتا این لحظه از بازار نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان، ورود پول حقیقی به بازار داشته ایم./کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0