نوآوران امین
1399/09/30
07:22
بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است : #رافزا #غگیلا #چخزر #وکبهمن #شصدف #سام...

بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است :#رافزا


#غگیلا


#چخزر


#وکبهمن


#شصدف#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0