نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/24
10:37
بیشترین ارزش معاملات در گروه انبوه سازی 558 میلیارد تومان گروه خودرو 409میلیارد تومان و گروه محصولات شیمیایی 399 میلیارد تومان بوده است.

بیشترین ارزش معاملات در گروه انبوه سازی ۵۵۸ میلیارد تومان گروه خودرو ۴۰۹میلیارد تومان و گروه محصولات شیمیایی ۳۹۹ میلیارد تومان بوده است.


انتهای خبر

0
0