کدال۳۶۰
1401/02/21
18:13
#داریوش اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت ثروت داریوش ▪️ شرکت ثروت داریوش در دوره 6 م...

#داریوش


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت ثروت داریوش
▪️ شرکت ثروت داریوش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «داریوش» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۵,۱۱۸ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۸:۱۴:۵۶ (۸۸۰۲۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0