اقتصاد آنلاین
1400/05/27
17:12
📌اروپا: ارتشی که ما ساختیم چند روزه شکست خورد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 🔹باید اطمینان حاصل کنیم که اوضاع سیاسی جدیدی که در افغانستان ایجاد...

📌اروپا: ارتشی که ما ساختیم چند روزه شکست خوردمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:


🔹باید اطمینان حاصل کنیم که اوضاع سیاسی جدیدی که در افغانستان ایجاد شده منجر به ایجاد موج مهاجرت به سمت اروپا نمی‌شود.


🔹ما باید با مقامات کابل تماس بگیریم، طالبان در جنگ پیروز شده، بنابراین ما باید با آنها صحبت کنیم.


🔹همه از سقوط ارتش افغانستان طی چند روز متعجب شده‌اند، ارتشی که ما پول زیادی صرف آن کرده‌ایم، چند روزه شکست خورد.


🔹ما باید با طالبان در ارتباط باشیم، چه تغییر کرده باشد و چه تغییر نکرده باشد.

انتهای خبر

0
0