بانی فام
1399/10/09
13:21
#دلر (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال5% سود تا محدوده 52882 ریال در صورت نزول قیمت احتمال16% ضرر تا محدوده 41841 ریا...

#دلر


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۵٪ سود تا محدوده ۵۲۸۸۲ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۶٪ ضرر تا محدوده ۴۱۸۴۱ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0